Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Stocu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Stocu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Stolac. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Stolac se nalaze sljedeći spomenici:

 • “Begovina” (graditeljska stambena cjelina),
 • “Crkva sv. Nikole u Trijebnju” (graditeljska cjelina),
 • “Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanjićima kod Stoca” (historijska cjelina),
 • “Đulhanumina kuća” (graditeljska cjelina),
 • “Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu” (graditeljska cjelina),
 • “Grob Moše Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini” (graditeljska cjelina),
 • “Hamam na Ćupriji, mjesto i ostaci historijske građevine”,
 • “Helenistički grad Daorson u Ošanjićima” (arheološko područje),
 • “Javno ljetno kupalište „Kupaje“ u Stocu” (graditeljska cjelina),
 • “Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima” (prirodno-graditeljska cjelina),
 • “Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović)” (stambena graditeljska cjelina),
 • “Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu” (stambena graditeljska cjelina),
 • “Mejtef Mektebi Ibtidaije” (historijska građevina),
 • “Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici” (historijsko područje),
 • “Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo” (arheološko područje),
 • “Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo” (arheološko područje),
 • “Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo” (arheološko područje),
 • “Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo” (arheološko područje),
 • “Nekropola stećaka I i II Boljuni” (historijsko područje),
 • Nekropola stećaka Radimlja” (historijsko područje),
 • “Paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima” (arheološko područje),
 • “Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine”,
 • “Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića”,
 • “Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad”,
 • “Stari grad Stolac” (historijsko područje),
 • “Turkovića kula” (graditeljska cjelina),
 • “Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića)” (graditeljska cjelina),
 • “Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor)” (stambena graditeljska cjelina),
 • “Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija, područje i ostaci graditeljske cjeline]]”,
 • “Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom” (graditeljska cjelina).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*