Bunar Neveš

Uz čuvenu nekropolu stećaka na Buljunima stolačko selo Bjelojevići ima i još jedno pravo čudo ljudskih ruku, tzv. grčki bunar, u narodu poznat kao Neveš vodu. Riječ je o jedinstvenom bunaru dubine po slobodnoj procjeni oko 6,5 metara specifično terasasto ozidanom tako stoka sitnog zuba – ovce i koze, pa i goveda, bez obzira na […]

Read More

Nekropola stećaka Radimlja

Nekropola Radimlja je po svojim likovnim odlikama jedna od najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini, ali i općenito. Nalazi se u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na putu Čapljina – Stolac. Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava […]

Read More

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Stocu

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Stocu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Stolac. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Stolac se nalaze sljedeći spomenici: “Begovina” (graditeljska stambena cjelina), “Crkva sv. Nikole u Trijebnju” (graditeljska cjelina), “Crkva sv. Petra i Pavla sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom […]

Read More

Hercegovački Miloradovići – Od Stoca do Beča i Peterburga

Velikaška porodica Miloradović, poznata još i pod imenom Hrabren-Miloradović ili Hrabren-Miloradović-Stipanić, (Hrabren je bilo stočarsko pleme iz kojeg je ova porodica potekla) bila je srpska srednjovjekovna vojvodska porodica čiji su se posjedi nalazili u široj okolini grada Stoca. Ispovjedali su pravoslavnu vjeru, a iz istorijskih izvora vidimo da je okolina Stoca od srednjeg vijeka pa […]

Read More